vasten – tijd van inkeer en bezinning

 

biden en vasten

De vasten of veertigdagentijd is voor de christenen een tijd van inkeer en herbronning:
een terugkeer naar de bron, naar Leven
zoals het evangelie van Jezus het ons voorhoudt. De tijd bij uitstek om zich vrij te maken

van een te sterke ik gerichtheid,
waar te weinig plaats is voor God en onze medemens.
Vasten is trachten los te komen
van onze drang naar macht, bezit en eer,
om de ballast los te laten, die zich in ons dagelijks leven opdringt. De vasten is meer dan anders tijd maken

voor gebed en bezinning, tijd maken voor God.

De vasten nodigt ons uit om ons te bezinnen
over onze manier van leven: waar zijn wij mee bezig? hoe leven wij? maar vooral nadenken, ons bezinnen over het waarom van het leven,
van ons leven: waarvoor of voor wie leven wij?
wat vinden wij belangrijk, levensnoodzakelijk?
met wie voelen wij ons echt verbonden?
met wie delen wij broederlijk?
trachten wij er echt te zijn voor wie ons nodig heeft?
ook voor hen die het moeilijk hebben, die eenzaam zijn,
moedeloos zijn, ziek zijn, arm zijn,
zwak zijn,vreemd zijn, gehandicapt zijn ?
De vasten nodigt ons ook uit om ons te bezinnen over ons christen zijn:
Wat betekent Jezus en zijn boodschap van Liefde voor ons ?
Hoe staan wij tegenover het lijden en de dood van Jezus,
maar ook van onze medemens, van onszelf ?
Wat betekent Jezus’ verrijzenis voor ons ?
Wat betekent het ‘Jezus leeft,
Jezus heeft de dood overwonnen’ voor ons ?
Wat betekent Jezus, God voor ons ?