Start restauratie zuidvleugel, prelatuur en keermuur verhoogde tuin van Abdij van Park

Eind april 2015 werd gestart met de restauratie van de zuidvleugel, prelatuur en keermuur verhoogde tuin van Abdij van Park te Heverlee. Deze werf vormt een nieuwe fase in de totale restauratie van het claustrum.

In deze fase zullen niet enkel alle natuurstenen gevels gerestaureerd worden maar ook de eind 18de eeuwse salons van de prelatuur met kamerhoge lambriseringen en het prachtige refectorium met stucplafond van Hansche. Verder zal ook de centrale stookplaats voor het gehele claustrum ingericht worden.

THV Denys-Building is aangesteld voor de algemene bouwkundige werken en zal optreden als pilootaannemer in dit project. Geenard Elektro zal de elektriciteitswerken uitvoeren en Geuvers bvba staat in voor de HVAC en centrale stookplaats. De werken zullen 1200 kalenderdagen duren.

150518_Runcvoorthof3