spreekhuis van de abdij van Park – Heverlee

park_spreekhuis_locutorium_01

Restauratie van het laatbarokke spreekhuis of locutorium van de Norbertijnenabdij van Park, beschermd monument. Herbestemming tot museum voor religieuze kunst en cultuur (eerste fase): in het spreekhuis zijn het onthaal, tentoonstellingsruimten en de leeszaal van het museum ingericht. Door inplanting van een lift op het scharnierpunt tussen kerk, klooster en spreekhuis wordt een groot deel van het abdijcomplex toegankelijk gemaakt voor bezoekers.

Opdrachtgever vzw Abdij van ‘t Park

Opgeleverd in 2009

Stabiliteit Triconsult
Technieken studiebureau BSTK
Vooronderzoek door Johan Grootaers voor AMConsult
Archeologisch onderzoek door Studiebureau Monumentenzorg