restauratie

Abdij van Park – Heverlee

 • park_abdij_geheel_01

  Sinds 1995 werkt Piet Stevens in opdracht van de Norbertijnen aan de gefaseerde restauratie van de abdijgebouwen. Een eerste project betrof de herinrichting van het dormitorium voor de kloostergemeenschap. In 2005 werd het wagenhuis gerestaureerd en ingericht als Belgische vestiging voor Kerk-In-Nood.

  Een globaal stabiliteitsonderzoek, historisch en materiaaltechnisch onderzoek werden uitgevoerd in voorbereiding van de gefaseerde restauratie van het claustrum.

  Voor de ganse site werden een masterplan, een haalbaarheidstudie en een stappenplan uitgewerkt voor gefaseerde restauratie, met indicatieve kostenraming.

  De samenwerking met Sofie Beyen dateert van 2005 voor de restauratie van het spreekhuis. Later werd ook samengewerkt voor de restauratie van de Mariapoort, de daken van het claustrum, van de zuidvleugel met bibliotheek, en voor een haalbaarheidsonderzoek voor de herbestemming van de watermolen. De restauratie van de daken en de bibliotheek zijn momenteel in uitvoering en zullen eind 2013 klaar zijn. De Sint-Janspoort zal tegen de lente van 2014 kunnen opgeleverd worden.
  Na toekenning van een meerjarensubsidie kan nu ook verder gewerkt worden aan de restauratie van het hele claustrum en de overige abdijgebouwen: begin april startte
  de restauratie van de westvleugel met de salons van de prelatuur, waarin monumentaal plafondstucwerk van J.C. Hansche aanwezig is. De salons en zolderruimte van de westvleugel zullen ingericht worden voor het Museum van Religieuze Kunst en Cultuur. Momenteel worden de restauratiedossiers voorbereid voor de zuidvleugel,de oostvleugel, infirmerie, gastenkwartier en provisorenhuis.

  Opdrachtgever vzw Abdij van Park voor de eerste fase, Stad Leuven voor de verdere fasen.

  In samenwerking met met architect Geert Teirlinck voor de daken, met ir.architect Rudi Mertens voor de westvleugel
  Stabiliteit Triconsult
  Vooronderzoek AMConsult.