Lector

Wie bij het woord “lector” de encyclopedie ter hand neemt en de betekenis van het woord nagaat, leest het volgende:

De lector leest in de Rooms-Katholieke Kerk het epistel en eventueel de psalm en het alleluia. Vroeger was het lectoraat één van de lagere wijdingen, die echter in de praktijk alleen nog aan seminaristen werd toegediend als een tussenstadium op weg naar het priesterschap. Tegenwoordig is het lectoraat een aanstelling. In de praktijk wordt in de meeste kerken de lezing gedaan door een leek zonder aanstelling.

Interesse?
Wie zich aangetrokken voelt om de groep van lectoren te versterken, is van harte welkom. Nieuwe gezichten zijn aantrekkelijk en geven de dynamiek van de vitale kerk aan. Zowel dames als heren worden gezocht. Mocht u graag actief deelnemen aan de liturgie als lector en geen probleem hebben met spreken voor 100 mensen of meer, dan kunt u zich aanmelden bij :

de heer Johan Abts  –  johan.abts@telenet.be