Zangkoor

Het zangkoor is belangrijk voor een mooie liturgie. Zingen, meezingen, voorgaan in het zingen is een waardevolle bijdrage aan de viering. Het koor staat ten dienste van de gelovigen, het is een dubbele deelname, want zingen is tweemaal bidden.

Door koorzang brengt het lied niet alleen een verfraaiing maar ook een diepe duiding in het christelijk leven.

Het lied is niet louter een verklanking van wat in de harten van de mensen leeft, het geeft waarlijk een ziel aan het leven.

De abdijkoren willen mede een stimulans zijn in de steeds te realiseren opbouw van een gelovige gemeenschap en een waardige bijdrage leveren tijdens de erediensten.
Ze verzorgen de opluistering van allerlei liturgische vieringen alsook huwelijks- en jubileumvieringen en uitvaarten.