koren in onze abdij

Abdijkoor

Ongeveer 20 jaar geleden lag het in de bedoeling van koorleider en organist André Kockaerts… de zondagse hoogmis en de grote vieringen muzikaal te blijven verzorgen in navolging van het toenmalig St. Ceciliakoor…  Dat was en is nog steeds de kerntaak van het koor. Het repertoire ( Gregoriaans, Nederlandstalige en meerstemmige liederen) wordt voornamelijk gekozen in functie daarvan.

Onze bedoeling is om wekelijks de plaatselijke Norbertijnengemeenschap die kostbare eeuwenoude liturgische gezangen toch nog een zinvolle plaats in de liturgie blijven geven.

Eucharistieviering elke zondag om 11h00u.

 

 

Schola Cantorum

Het gregoriaans koor onder leiding van Jean Vandergeeten stelt zich ten doel het authentieke Gregoriaans als kostbaar cultureel en liturgisch erfgoed te bewaren, te propageren en – door het in deze tijd te plaatsen – ook te actualiseren.Het gregoriaans mannenkoor dat tot september 2015 maar liefst 60 jaren zong in de Sint- Kwintenskerk zorgt ook regelmatig voor de opluistering van de Zondagsmis om 11h00u

 

Musa Horti

Het Vocaal Ensemble Musa Horti werd in november 1989 opgericht op initiatief van Marc en Peter Dejans. De 30 zangers, die allen kunnen terugblikken op een jarenlange koorervaring, brengen onder leiding van Peter Dejans vocale muziek uit alle tijden. Het ensemble tracht steeds nieuwe muzikale paden te bewandelen en zoekt actief naar zelden uitgevoerde, kwalitatief hoogstaande muziek, zowel a capella-literatuur als koorwerken met orkest. Met deze visie profileert Musa Horti zich in Vlaanderen steeds sterker als graag gevraagde eerste uitvoerder van nieuwe koorwerken.

Wekelijks repeteert het koor in het bijzonder mooie kader van de Abdij van ’t Park te Heverlee. Daarbij wil Musa Horti, de ‘Parkmuze’, bijdragen tot de culturele uitstraling van de abdij. Met de opbrengst van concerten steunt Musa Horti de restauratie van de abdij en de abdijbibliotheek, via de oprichting van een speciaal ‘Musa Horti-fonds’. Jaarlijks staat Musa Horti ook in voor de opluistering van de Sint-Norbertusviering in de abdijkerk. Musa Horti wil een actieve rol spelen in het hedendaagse Vlaamse koorgebeuren.

Dankzij een volgehouden streven naar een hoog artistiek niveau geniet het al meer dan 25 jaar van het enthousiasme en de waardering van pers en publiek.