Eerste Heilige Communie

Bij de Eerste Communie mag iemand voor het eerst volwaardig deelnemen aan de eucharistieviering. Dit zijn meestal kinderen rond hun zevende levensjaar. Het kan ook zijn dat een volwassene die katholiek wil worden, en bij voorkeur in één viering het sacrament van het H. Doopsel en het H. Vormsel ontvangt, tevens voor het eerst zijn of haar Eerste Communie doet. Dit laatste wordt over het algemeen eenmaal per jaar, met Pasen, gedaan .

Concreet betekent dit dat de communicanten in een feestelijke eucharistieviering voor het eerst de hostie (het Lichaam van Christus, het geconsacreerde brood) mogen ontvangen. De Eerste Communie is een begin en een uitnodiging om de relatie met God voort te zetten en te verdiepen. Het is een uitnodiging om nog veel vaker ter communie te gaan en om het sacrament van de eucharistie vaak te ontvangen.

In het sacrament van de eucharistie geeft Jezus zich aan de persoon die Hem ontvangt, opdat hij of zij met Hem verbonden blijft. Het is een waardevolle manier waarop God heel dicht met mensen verbonden wil blijven en mensen wil sterken op hun levensweg, zodat zij zich kunnen inzetten voor anderen. Het ontvangen van de Eerste Communie is dan ook een bijzonder en heilig moment.