Educatieve bijenstand

oude bijenhal
nieuwe bijenhal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De educatieve bijenstand van Vlaams-Brabant is opgericht in een prachtig 42 ha groot abdijedomein te Heverlee, in samenwerking met de Vrienden van de Abdij van ’t Park vzw en de Koninklijke Vakvereniging De Bieëntelers der Dijle.
De Parkabdij dankt haar naam aan het jachtpark van de hertog van Brabant, Godfried I met de Baard. In 1129 schonk de hertog zijn park aan de Norbertijnen van de Noord-Franse abdij van Laon, met de uitdrukkelijke wens om er een abdij op te richten. Sindsdien hebben de Norbertijnen de Parksite vrijwel ononderbroken bewoond.
De vzw De Vrienden van de Parkabdij, en de Stad Leuven die een deel van de abdij in erfpacht heeft genomen brengen een nieuwe dynamiek teweeg op het domein.
Hooilanden worden jaarlijks gemaaid, de vijvers worden ecologisch beheerd en boomgaarden en tuinen worden opnieuw aangelegd. Bedoeling is het oude cultuurlandschap nieuw leven in te blazen. Hierbij staan duurzaamheid, milieuzorg en natuureducatie voorop. Ruimtelijke samenhang en respect voor de geest van de omgeving vormen de rode draad.
Een educatieve bijenstand geeft zeker een meerwaarde aan de abdijsite en biedt met zijn vele bezoekers  promotie voor de bijenteelt. Een bezoek aan de bijenstand kan eventueel worden gecombineerd met een bezoek en rondleiding in de abdij (om 16.00 op zondag).
De educatieve bijenstand bereik je het best langs de ring rond Leuven (afslag Park Poort) richting Haasrode. Na ongeveer 300 meter kom je aan een spoorwegbrug. Naast de spoorwegbrug is de ingang van de abdij.

Gloednieuwe bijenhal in Parkabdij biedt thuis aan 800.000 bijen

Burgemeester Louis Tobback en Staf Kamers woonden de opening van de nieuwe bijenhal bij. - Baert Marc
Burgemeester Louis Tobback en Staf Kamers woonden de opening van de nieuwe bijenhal bij. – Baert Marc

In Abdij van Park in Heverlee (Leuven) is zaterdag een gloednieuwe bijenhal geopend. Daarmee beschikt ook Vlaams-Brabant voortaan over een hedendaagse provinciale educatieve bijenstand.

“Het was Leuvens burgemeester Louis Tobback die de vorige bijenhal te oubollig en niet meer passend bij de gerestaureerde Parkabdij vond, en zo de aanzet voor deze vernieuwing gaf”, vertelt uitbater-imker Staf Kamers. “De Groendienst werkte mijn eerste schets uit tot een plan, dat door de stadsdiensten werd gerealiseerd. Wat we nu officieel kunnen openen, is een mooie, moderne bijenhal met meer ruimte voor in totaal 14 bijenkasten: tijdens de zomer goed voor zo’n 800.000 bijen. Om het extra beton te compenseren, bestaat de dakbedekking uit een mooi, ecologisch groendak. Bijzonder is ook de aanplanting van twee speciale bomen: een Tilia Henryana en een Tetradium Daniellii. Deze produceren immers enorm veel nectar en stijfmeel wanneer er weinig andere ‘drachtbronnen’ voor de bijen voorhanden zijn”, legt de tevreden imker uit.

De educatieve bijenhal is zondag, tijdens de Erfgoeddag, vanaf 10 uur vrij te bezoeken. Op andere momenten is de bijenhal voor groepen en particulieren uitsluitend toegankelijk op afspraak. Uitbater-imker Staf Kamers geeft daarbij graag bijkomende tekst en uitleg. Meer info: 0486/65.33.68. (SPK)

Leuven stelt bijen- en vlinderplan op en neemt stadsimker in dienst

20/09/16 om 17:09 – Bijgewerkt om 17:08

De afdeling groenbeheer van de stad Leuven wil door sensibilisering van de bevolking en acties op het terrein de overlevingskansen van bijen en vlinders in de stad verhogen. Daarnaast werd Staf Kamers als stadsimker aangesteld en het bijencharter van de Koninklijke Vlaamse Imkersbond ondertekend.

Leuven wil met dit plan vooral de biodiversiteit verhogen en het leefgebied en voedselaanbod voor bijen en andere bestuivende insecten uitbreiden en verbeteren. Zo worden inwoners, landbouwers, bedrijven en natuurverenigingen gesensibiliseerd om bij- en vlindervriendelijke omgevingen te creëren.

Daarnaast onderneemt de afdeling groenbeheer acties om te zorgen voor een stuifmeelrijke omgeving op alle openbare plaatsen. Zo zal de stad het hele jaar door voldoende en specifieke bloemplanten voorzien en worden monotome, uitheemse beplantingsblokken omgevormd tot een meer gevarieerde vegetatie met inheemse, bloemrijke struiken. Maaitijdstippen van graslanden worden zo afgestemd dat deze bloemrijker worden en het hele seizoen voedsel aanwezig is.

Stef Kamers werd door het stadsbestuur aangesteld als eerste stadsimker van Leuven. Hij is de voorzitter van de Leuvense imkervereniging “De Bieëtelers der Dijle”, uitbater van de educatieve bijenstand van de provincie Vlaams-Brabant in de Abdij van Park in Heverlee en met zijn organisatie opleider van nieuwe imkers.

Als stadsimker moet hij de link vormen tussen de stad en externe partners die acties ondernemen in het kader van de bescherming van bijen. Sensibilisering en educatie zijn enkele van zijn hoofdtaken. Daarnaast ondersteunt hij ook de werking van verschillende bijenhallen op gronden van de stad Leuven.

Contactpersoon:
Kamers Staf
Goede Haardlaan 3
3001 Heverlee
tel: 016/221287 (na 18 uur)
0486/65.33.68
staf.kamers@gep.kuleuven.be

Activiteiten:
– Geleide bezoeken.
– Opvolging van natuurlijke mijtenval.
– Koninginnenteelt en selectie.
– Omlarven met Jenter systeem.
– Oogsten van raathoning.
– Open deurdagen op erfgoed- en monumentendag.
– Biomarkt met monumentendag.
– Natuureducatieve activiteiten.

Openingsuren:
Enkel op afspraak:
Tel: 016/221287 (na 18 u)