Bibliotheek van de Abdij van Park

bib-na-restauratie-[1]

Pronkstuk van de Abdij van Park is ongetwijfeld de bibliotheek die abt Libert de Paepe in 1672 boven de refter liet bouwen. De bibliotheek van de abdij is een zeldzame vertegenwoordiger van Premonstratenzer interieurbouwkunst uit de 17de eeuw in de Nederlanden. De uniciteit ligt besloten in de toepassing van een gestuct tongewelf waarop halfverheven beeldhouwwerk met scènes uit het leven van Sint-Norbertus in kalkstuc werd aangebracht. Deze werken werden uitgevoerd in 1679 door de befaamde Jan Christiaen Hansche.
Bij de voorziene restauratie dient de bibliotheek – de boeken samen met de 19de eeuwse bibliotheekkasten – gedemonteerd te worden om stabiliteitswerken aan de sterk doorgebogen vloer en aan de door de wind vervormde dakstructuur mogelijk te maken. Een nieuwe zachte verlichting voor het koepelgewelf is voorzien, samen met de noodzakelijke verbeteringen – op vlak van vochthuishouding, klimatisatie en UV-wering.

Opdrachtgever Stad Leuven

werken in uitvoering

Materiaaltechnisch vooronderzoek door Johan Grootaers voor AM Consult
Stabiliteit Triconsult
Technieken ingenieursbureau BEC