Vormselcatechese 2018-2019
in de parochie
Sint-Jan Evangelist, abdij van Park

Een aanbod voor ouders samen met hun kind-vormeling

Het vormsel is niet alleen een belangrijk moment in het leven van een twaalfjarige gelovige. Het is vandaag evenzeer een uitdaging voor de ouders. Waarom laten zij hun kind vormen, wat betekent dit sacrament in hun eigen leven? Willen de ouders hierover met hun kind in gesprek gaan? De bedoeling van de samenkomsten is precies het geloofsgesprek tussen de ouders onderling en tussen de ouders en hun kind te stimuleren tot een open dialoog over christelijk geloof vandaag.
Elke bijeenkomst bestaat uit een korte inhoudelijke aanzet en een persoonlijke reflectie hierover, gevolgd door een verdiepend geloofsgesprek. De samenkomst gaat verder in de deelname aan de eucharistieviering die een wezenlijk onderdeel is van de catechese, voor ouders en kinderen. We nodigen de deelnemers ook bijzonder uit voor de eucharistievieringen van Kerstmis (25 december 2018) en Pasen (21 april 2019).

We voorzien zes bijeenkomsten op zondagvoormiddag tussen 9.30 en 12.00 uur. De volgende thema’s komen aan bod:

  1. Wat betekent het doopsel voor mijn leven in deze tijd?
  2. De Bijbel als inspiratieboek voor een persoonlijk Godsbeeld.
  3. Wie is Jezus Christus?
  4. De betekenis van de Eucharistie.
  5. De viering van de Goede Week.
  6. Het vormsel: sacrament van de heilige Geest.

De bijeenkomsten gaan door in de lokalen van Kerk in Nood op het abdijdomein. De eucharistie is om 11.00 uur in de abdijkerk van Park. De begeleiding is in handen van norbertijnen van Park. Indien nodig wordt kinderopvang voorzien voor de kinderen die niet aan de catechese deelnemen.

 

Data:  7 oktober;  18 november;  9 december 2018
10 februari;  10 maart;  7 april 2019.

Telkens van 9.30 u tot 12.00 u.

Foto’s  vormselcatechese van 7 oktober 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *