Vormselcatechese 2018-2019
in de parochie
Sint-Jan Evangelist, abdij van Park

Een aanbod voor ouders samen met hun kind-vormeling

Het vormsel is niet alleen een belangrijk moment in het leven van een twaalfjarige gelovige. Het is vandaag evenzeer een uitdaging voor de ouders. Waarom laten zij hun kind vormen, wat betekent dit sacrament in hun eigen leven? Willen de ouders hierover met hun kind in gesprek gaan? De bedoeling van de samenkomsten is precies het geloofsgesprek tussen de ouders onderling en tussen de ouders en hun kind te stimuleren tot een open dialoog over christelijk geloof vandaag. “” verder lezen

VREDESBEIAARD

Vanaf 11 november weerklinken er opnieuw klokken van een beiaard in de Leuvense norbertijnenabdij van Park.

blijf niet staren naar de hemel!
zet mijn liefdewerk op aarde door!
‘k zal je kracht en wijsheid geven
om te stappen in mijn spoor!
door jouw handen en jouw voeten
bouw je zo mijn vrede uit.
breng aan iedereen mijn groeten
als straks weer de beiaard luidt!
laat het weer een hoogdag worden
waar we samen godsvolk zijn,
elkaar stuttend waar we kunnen
zorgen dragend, helend pijn!

 

Op maandag 10 september arriveren de 40 klokken van de nieuwe Vredesbeiaard van de abdij van Park in Leuven. Na hun aankomst kunnen belangstellenden op dinsdag 11 en woensdag 12 september de klokken van dichtbij komen bekijken. In de vroege ochtend van donderdag 13 september worden ze daarna naar boven in de abdijkerktoren gehesen.

Klokken nieuwe Vredesbeiaard

Benieuwd naar hoe de nieuwe Vredesbeiaard klinkt? Je ontdekt het op 11 november.

Geplaatst door Stad Leuven op Donderdag 27 september 2018

“VREDESBEIAARD” verder lezen

Getijdengebed in de abdij van Park

Zondag

11.00 uur        Gezongen Eucharistieviering
18.15 uur        Gezongen vesperdienst

Maandag

18.15 uur       Avondgebed

Dinsdag

07.30 uur    Morgengebed
09.00 uur    Eucharistieviering                      koor abdijkerk van Park

Woensdag

18.15 uur      Avondgebed
18.30 uur     Eucharistieviering

Donderdag

07.30 uur     Morgengebed
07.50 uur     Eucharistieviering
18.15 uur       Avondgebed

Vrijdag

07.30 uur    Morgengebed
09.00 uur    Eucharistieviering

Zaterdag

08.00 uur    Eucharistieviering